facebooktwittermail d

Betessläppen har blivit en affär för Wapnö

Lennart E. Bengtsson, vd på Wapnö gård, berättar om resan från de första publika betesstäppen till dagens heldagsevenemang på gården.