facebooktwittermail d

Betesskador tre gånger över målet i Götaland

I Götaland var målet att viltskadorna i skogen inte skulle överskrida fem procent under året. Men inventeringen visar att viltskadorna landar på 14 procent.