facebooktwittermail d

Beteskravet kollas i Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar ska i sommar särskilt kontrollera hur länets 41 000 mjölkor får komma ut på bete ordentligt.

För att se hur lantbruket lever upp till betesbestämmelserna kommer länsstyrelsen att skicka ut en enkät till 250 av länets ungefär 530 mjölkgårdar. Det kommer att kompletteras med kontrollbesök hos ett antal gårdar.
- Vi förstår att om man inte följer lagen så kanske man inte berättar det i enkät, men enkäten är ändå ett sätt att berätta vilka bestämmelser som gäller, säger länsveterinär Kerstin Erlandsson, som tror att de flesta bönderna sköter sig.
- För många bönder är det årets bästa dag när man får släppa ut korna på sommarbete, säger hon till Västervikstidningen.
ATL.nu