facebooktwittermail d

”Beteskravet gynnar både djuren och konsumenterna”

Sveriges Mjölkbönder har ställt ett antal frågor till oss i Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige. Vi uppskattar intresset för våra föreningar och här kommer vårt svar.

Mjölkkor på bete.
En djurskyddsorganisations uppgift är att förbättra för djuren, en konsumentorganisations uppgift är att förbättra för konsumenterna. I frågan om beteskravet för kor menar vi att det gynnar både djuren och konsumenterna, skriver debattörerna. FOTO: CECILIA PERSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Djurskyddet Sverige vill ha en djurproduktion som bedrivs på ett sådant sätt att djuren har en god djurvälfärd. Att exempelvis ha en mjölkproduktion där kor inte får beta menar vi inte är god djurvälfärd. Mer information om våra ställningstaganden finns på www.djurskyddet.se

Vi Konsumenter vill vara en röst för de många svenska konsumenter som värnar om djuren och värderar det svenska djurskyddet högt. Vi accepterar att vi håller djur för att producera mat. Vi menar även att djur kan ha en viktig roll i en hälsosam och hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Om detta går att läsa på www.vikonsumenter.org

Vi samarbetar med varandra och andra organisationer i frågor där vi tycker lika, det betyder inte att organisationerna tycker lika i alla frågor – något som torde vara självklart. Skribenten ifrågasätter att Gunnela Ståhle är ordförande i föreningen Vi Konsumenter och sitter i förbundsstyrelsen för Djurskyddet Sverige. Att samma person sitter i styrelsen för flera organisationer är varken ovanligt eller olämpligt, så länge organisationerna inte har motstridiga intressen. 

En djurskyddsorganisations uppgift är att förbättra för djuren, en konsumentorganisations uppgift är att förbättra för konsumenterna. I frågan om beteskravet för kor menar vi att det gynnar både djuren och konsumenterna.

Båda organisationerna har vid flertalet tillfällen lyft möjligheten att ge svenskt EU-stöd till djurskyddsåtgärder över gemensam EU-nivå, både till regeringen och Jordbruksverket.

KRAV är ett bra exempel på hur producenter får extra betalt för mervärden för djuren. I Djurskyddet Sveriges konsumentguide Handla djurschysst finns information till konsumenter som vill välja mat utifrån djurvälfärden. Ingen av våra organisationer har drivit frågan om att maten ska vara billig. Tvärtom säger vi ofta att kött bör vara ett livsmedel som köps och äts mer sällan och att man då betalar mer för kött från djur som fått leva ett gott liv.

Vi ser positivt på att en större andel av det vi äter i Sverige produceras här. Här ser vi en stor utmaning med svenskproducerat vegetabiliskt protein, denna produktion bör öka. Men om valet står mellan svenskproducerat och gott djurskydd kommer vi att välja det senare.

Just nu pågår regeringens utredning ” Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”. På möten som hållits hittills råder stor samstämmighet i att Sveriges förebyggande, långsiktiga och gemensamma arbete för god djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd samt låga, ansvarsfulla antibiotikaanvändning utgör värdefulla mervärden för den svenska livsmedelsproduktionen. Det är inte heller den svenska djurskyddslagstiftningen specifikt som lyfts upp på hearingarna som ett huvudsakligt hinder för stärkt konkurrenskraft.

Skribenten undrar också om vi vill ställa krav på att importerad mat ska uppfylla svenska lagar och regler. Självklart vill vi det, men det inte är möjligt med dagens EU-regler. Därför arbetar vi, och våra europeiska kollegor i Eurogroup for animals och BEUC för att höja EU:s djurskyddskrav.

Det finns bra sådana förslag, men dessa stoppades av den europeiska lantbrukarorganisationen Copa Cogeca, där LRF ingår. Vi beklagar detta djupt och hoppas att alla svenska organisationer och regeringen gör allt man kan för att driva igenom nya djurskyddslagar på EU-nivå.