facebooktwittermail d

Betalning till bonden sjunker snabbare än priset i butiken

Det pris bonden får betalt för sina produkter sjunker betydligt mer än livsmedelspriserna i butik, visar statistik från Jordbruksverket.