facebooktwittermail d

”Krisstödet är småpengar – betala ut jordbruksstödet i stället”

Sveriges bönder behöver inte krisstöd – vi behöver myndigheter med stabila IT-system. Ge Jordbruksverket förutsättningar att omgående påbörja utbetalningarna av 2023 års EU-ersättningar, skriver Ekologiska Lantbrukarnas distriktsordföranden i ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Tröskning på åker
En del av skattemedlen som avsatts till att säkra livsmedelsförsörjningen och ersätta lantbrukare för kollektiva nyttor går rakt in i storbankernas vinstmarginaler. Det skriver företrädare för Ekologiska lantbrukarna i en debattartikel. FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Hej landsbygdsminister Peter Kullgren!

Som du vet har odlingssäsongen varit utmanande i sommar. Lägg därtill en skakig marknad för all mat med lite högre ambition än att vara just billig, stigande räntor och allt dyrare insatsmedel så förstår du nog att vi bönder bävar inför vintern.

Jordbruksverket föreslår nu att EU:s krisstöd ska betalas ut enbart till yngre lantbrukare. Vi förstår prioriteringen, men hela diskussionen om krisstöd är slöseri med tid och det handlar om småpengar i jämförelse med de förluster jordbruket gör i år. Se i stället till att Jordbruksverket omgående betalar ut samtliga, redan befintliga, jordbrukarstöd.

Det som sker just nu – i det pressade läge många lantbruksföretag befinner sig i – är nämligen att allt fler bönder tvingas låna med EU-stödet som säkerhet i väntan på Jordbruksverkets utbetalning. De ettåriga ersättningarna för ekologisk produktion och precisionsodling för 2023 planeras till exempel först till april 2024, en lång väntan på betalning för samhällstjänster vi redan utfört. Anledningen är att Jordbruksverkets IT-system inte är redo i tid.

Den effektiva räntan på dessa lån landar inte sällan på 7-10 procent. Resultatet blir att en del av skattemedel som avsatts till att säkra livsmedelsförsörjningen och ersätta lantbrukare för kollektiva nyttor, i stället går rakt in i storbankernas vinstmarginaler.

Dröjande utbetalningar i en likviditetsmässigt redan svår situation riskerar också att lantbrukare avstår från att göra nödvändiga investeringar eller drabbas av andra betydande kostnader. Detta kommer på sikt att fördyra eller till och med äventyra den svenska andelen i matkassen.

Peter Kullgren, Sveriges bönder behöver inte krisstöd, vi behöver modiga politiker och effektiva myndigheter med stabila IT-system. Slösa inte bort skattemedel till fel fickor, utan ge Jordbruksverket förutsättningar att omgående påbörja utbetalningarna av 2023 års EU-ersättningar.

Det är få företag som skulle acceptera en förlängning av betalfristen på en skickad faktura med 180 dagar utan motprestation. Så varför ska vi bönder?