facebooktwittermail d

Betala inte ut efterlikviden, Mellanskog

Under rådande coronakris är det oansvarigt att betala ut efterlikvid och därmed äventyra Mellanskogs långsiktiga ekonomi, skriver Per Nyström.

FOTO: MATS P OSTELIUS

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Öppet brev till Mellanskogs styrelse. Framtiden är oviss. Många länder stänger sina gränser och undantagstillstånd införs. Medborgare uppmanas att arbeta hemifrån i stora delar av världen. Något vi kan vara ganska säker på är att konsumtionen av varor och tjänster kommer att påverkas globalt i en utsträckning vi nog inte kan överblicka eller förutsäga.

Med dessa många osäkra parametrar måste även Mellanskog och andra företag fråga sig hur de säkerställer verksamheten och den ekonomiska stabiliteten, särskilt inför detta verksamhetsår.

Då tror jag att Mellanskogs styrelse måste ifrågasätta det kloka i att den utlovade efterlikviden blir verklighet. Visserligen är insatserna återställda och 2019 har gett ett gott resultat. Men är ekonomin så stabil och soliditeten så hög att det är förnuftigt att utbetala efterlikvid enligt det förslag som föreningsstämman ska ta ställning till?

Jag har själv gjort en större avverkning under 2019, så jag skulle nog få en bra efterlikvid enligt den presenterade tanken med efterlikvid som del av resultatet.

Men jag har också ett ägar­ansvar som medlem i föreningen. Det säger mig att det är oansvarigt att under rådande förhållanden betala ut en efterlikvid. Det är bättre att resultatet stannar i föreningen just nu. Mellanskog kan ju i framtiden, om det finns förutsättningar, då föreslå ränta på insatserna, insats­emission, för att kompensera sina medlemmar för att de valde att förstärka balansräkningen i stället för att kortsiktigt äventyra den.

Jag vill inte att Mellanskogs styrelse äventyrar ekonomin långsiktigt i föreningen med att stå fast vid förslaget om efterlikvid. Till styrelsen: Tänk om, visa gott ledarskap, dra tillbaka tanken om efterlikvid. Vi medlemmar behöver ett Mellanskog med så bra förutsättningar som möjligt i en tid med så många osäkra framtidsförutsättningar. Äventyra inte ekonomin i föreningen.

Per Nyström

Nergården, Medlem/ägare och förtroendevald i Mellanskog i många decennier.

Mellanskog har erbjudits replik i ATL, men hänvisar till ett kommande styrelsemöte där frågan om efterlikvid ska behandlas.