facebooktwittermail d

Besviken på LRF: ”Väldigt flata gentemot fiberbolag”

Ola Secher är inte bara missnöjd med hur Fortifikationsverket skött sig vid fiberdragning på hans mark. Inte heller LRF har levt upp till hans förväntningar.

– Jag tycker LRF är väldigt flata gentemot fiberbolag, säger han.

Ola Secher vid vattenfyllt dike
Ola Secher tycker att LRF agerar allt för svagt mot fiberbolag. FOTO: PRIVAT

Nu när skadorna från grävningarna ska regleras, och ett nytt avtal ska skrivas med verket om kabelskåp, så förväntade sig Ola Secher mer hjälp av LRF än han vad han upplever sig ha fått. Han anser att LRF skulle ha företrätt sina medlemmar och sett till att han och andra får rätt till ett juridiskt ombud vid markintrång.