facebooktwittermail d

Besvärligt läge för finländska sågverk

Finländska sågverk är förlorarna på den europeiska sågverksmarknaden. Med både kostnader och inkomster i euro har lönsamheten försvagats kraftigt.