facebooktwittermail d

Bestämmer du verkligen över din egen skog?

Med denna lilla historia vill jag markera att det är du som skogsägare som själv fattar besluten som rör din skog. Var vaksam på alla signaler där makten över din egen fastighet glider över till en annan part. Detta är själva grundvalen i äganderätten och den måste vi värna på alla fronter, skriver Johan Freij i veckans krönika.