facebooktwittermail d

Klart för enklare regler för A-traktorer

Nu är det klart: den 15 juli ändras reglerna för A-traktorer efter en kort remissrunda. På sin Facebooksida tackar Transportstyrelsen särskilt för den spontana respons som kommit in från hundratals ungdomar.

Den 15 juli förenklas reglerna för A-traktorer.
Den 15 juli förenklas reglerna för A-traktorer. FOTO: MOSTPHOTOS

Inom kort kommer regeln om att A-traktorn får gå i högst 10 km/h på lägsta växeln när motorn går på 2/3 av det maximala varvtalet att tas bort. Som ATL tidigare har berättat har regeln ställt till det för alla som ska bygga om en bil med automatlåda. Transportstyrelsen har också fått in mellan 30 och 40 ansökningar om dispens från regeln varje dag. Vanligtvis har dispensen beviljats, men handläggningstiden har varit tre månader.

Nu slopas regeln och Transportstyrelsen skriver på sin webbplats att den som redan ansökt om dispens, men inte hinner få ansökan prövad före 15 juli, kommer att få besked om att den inte längre behövs.

Transportstyrelsen skickade ut sin remiss i början av juni till traditionella remissinstanser som Polismyndigheten, fordonsbesiktningsbranschen och bilbyggarorganisationer- och företag.

Vad myndigheten inte räknade med var ett stort antal A-traktorintresserade ungdomar som spontant hörde av sig med synpunkter på förslaget. Övervägande delen var positiva.

– Våra sakkunniga är glada och tacksamma över all respons från ungdomar. Deras synpunkter är jätteviktiga för vårt framtida regelutvecklingsarbete, säger Monica Näslund, pressansvarig på Transportstyrelsen.

Nu går Transportstyrelsen också ut på sin Facebooksida och tackar alla som spontansvarat på remissen.

ATL TV: Körförbud för många A-traktorer – tänk på det här före besiktningen.