facebooktwittermail

Beslut om Stomp och Totril kan överklagas

Lättade lökodlare samlades på Öland för årets lökkonferens. Men trots dispensen för ogräspreparaten Stomp och Totril är sista ordet inte sagt.

FÄRJESTADEN ATL
Peter Bergkvist, riskhanterare på Kemikalieinspektionen är missnöjd med Miljödomstolens beslut.
- Vi anser att beslutet är fel och det är möjligt att vi kommer att överklaga. Men vi vill vara pragmatiska och inte skapa en sits som drabbar odlarna, sade han på lökkonferensen i tisdags.

Kemikalieinspektionen kritisk


Kemikalieinspektionen är bland annat kritiska mot Miljödomstolens argument att preparaten är godkända i Danmark och Finland ytterligare en tid. Enligt Peter Bergkvist har de finska myndigheterna inte gjort de prövningar som borde ha gjorts.

Samtidigt hanterar Kemikalieinspektionen en ansökan från Bayer om Totril som skulle kunna ge ett flerårigt godkännande.

Halverad lökodling


Per Olsson odlar lök på 25 hektar i Smedby på Öland. Han har medvetet väntat med att beställa utsäde den här säsongen. Om inte dispensen för ogräspreparaten Stomp och Totril hade kommit så hade gårdens lökodling halverats.
- Då hade vi sått spannmål i stället. Men man hoppades ju på en dispens.

Tillsammans med bortåt 60 odlare, rådgivare och firmarepresentanter kunde han i tisdags lugnt diskutera framtiden för lökodlingen i Sverige.

Hitta alternativ


Peter Hartvig från danska Forskningscenter Flakkebjerg har uppdraget att söka alternativa strategier för ogräsbekämpning i lök, morötter, bruna bönor och purjolök. Han välkomnade möjligheten till en säsongs extra fältförsök men vill att odlarna är aktiva på egen hand.
- Kör säkert med Stomp och Totril på 80 procent av arealen, på resten måste ni prova er fram. Jag tror inte att ni får dispens nästa år och då är det tvingade nödvändigt att försöka med något annat.

Han sammanfattade försöken 2009-2010 i tre punkter.
* Goda möjligheter till bekämpning med preparaten Boxer-Basagran och Boxer- Fenix i lågdos. Viol är dock ett problem.
* Fortsatt behov av att optimera dosering, tidpunkt och intervaller.
* Fokus 2011 på tidig behandling då löken är som känsligast. Marianne Persson