facebooktwittermail d

Skärpta krav i ny växtskyddslag splittrar EU

Skärpta krav för växtskyddsmedel orsakar inre splittringar i alla EU:s beslutsfattande institutioner.