facebooktwittermail

Beslut om lodjursjakt tidigast på onsdagen

Ett beslut om årets licensjakt på lodjur kommer tidigast under onsdagen. Utrymmet för jakt är begränsat, uppger Naturvårdsverket.

- De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett, säger Susanna Löfgren, chef för verkets viltförvaltningsenhet.

- Vi kan inte fortsätta med samma jakttryck om vi ska klara riksdagens beslut om att lodjursstammen tillfälligt får variera ned till 250 familjegrupper, men inte gå lägre.

Naturvårdsverkets beslut om delegering till länsstyrelserna av skydds- och licensjakten på lodjur 2011 fattas tidigast den 16 februari.

Stammen minskar


Naturvårdsverket anser inte att fjolårets inventering, som hade ojämn kvalitet, kan ligga till grund för beslutet.

Lodjursforskarna har i stället gjort en bedömning av stammens storlek och utveckling. Trenden visar att lodjursstammen minskar, delvis till följd av ökad jakt i renskötselområdet.

- Som läget ser ut kan vi delegera skydds- och licensjakt fullt ut till norra förvaltningsområdet och det kan bli delegering med tak till mellersta förvaltningsområdet, säger Susanna Löfgren.

- Däremot kan det inte bli någon licensjakt i södra förvaltningsområdet där tillväxten och spridningen av lodjur går långsamt.

Länsstyrelserna ska fatta beslut om licens- och skyddsjakt när delegeringen är klar. Även länsstyrelserna i det norra förvaltningsområdet måste ta hänsyn till utvecklingen i andra landsdelar när de tar sina länsvisa beslut om skydds- och licensjakt, påpekar Naturvårdsverket.ATL.nu