facebooktwittermail d

Beslut om fond överklagas

Alla skånska naturbrukselever ska kunna söka ut en stipendiefond vid Svalöfs gymnasium. Men beslutet som tagits i Kammarkollegiet ska överklagas.

ATL har tidigare skrivit om en stipendiefond vid Svalöfs gymnasium som orsakat splittring. onden förvaltas av den så kallade Målsmansföreningens styrelse, och styrelsen har ansökt och beviljats en permutation det vill säga en ändring av föreskrifter hos Kammarkollegiet.

- Det har vi beviljas och det känns bra. Detta innebär att nu kan elever vid alla skånska naturbruksgymnasier söka stipendium ur fonden, säger Målsmansföreningens ordförande Torbjörn Sandberg.

Förvaltning flyttas


I samband med att diskussionerna om en permutation började föras i slutet november förra året, krävde Svalövs kommunstyrelse att förvaltningen av fonden skulle överlämnas till Landskrona-Kävlinge-Svalöfs gymnasieförbund som i dag driver skolan.

Juristen Thomas Hallgren på Kommunförbundet fick i uppdrag att utreda om Målsmansföreningen faktiskt hade rätt att bedriva fonden och med det om de har rätt att söka om en permutation.

- Enligt min bedömning så har de inte det. Nu tänker vi överklaga Kammarkollegiets beslut, säger han.

Värd 75 miljoner


Målsmansföreningen har drivit stipendiefonden de senaste 40 åren. I dag är den värd 75 miljoner kronor och inför 2011 finns det två miljoner kronor att dela ut ur stiftelsen Hugo och Ingrid Olssons donationsfond. Maria Engström