facebooktwittermail d

Beslut om bredbandsmiljarder i december

Nu planerar Jordbruksverket beslut i december, före jul, om bidragsreglerna för det statliga miljardstödet till landsbygdens bredband. Över 600 lokala fiberföreningar landet runt har sökt över 2 miljarder kronor för sina byanät.

 

– Efter Jordbruksverkets beslut om de nya föreskrifterna i december är det möjligt att någon länsstyrelse hinner bevilja stöd redan i år till sökande fiberföreningar, säger Jörgen Fransson, chef för landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket.

Efter skarp kritik bland annat från Konkurrensverket har Jordbruksverket omarbetat sina föreskrifter. I fredags skickades förslaget på snabbremiss. Svaren ska vara inne senast 4 december.

– Det nya förslaget innehåller ändringar på flera punkter, bland annat gäller det villkorsavdragen, säger Jörgen Fransson.

Detaljerade krav

I den nya föreskriften anges nu en rad nya tuffa detaljerade villkorskrav på fiberföreningarna, anger han.

Om en fiberförening i sin ansökan angivit att 200 hushåll ska anslutas till bredbandsnätet men i själv verket så ansluts bara 190 hushåll så kommer länsstyrelsen att dra av 20 procent av det beviljade statliga bidraget. Om en fiberförening inte följer de tekniska kraven på byanäten kan det statliga stödet reduceras med 20 procent.

Villkorsavdragen ska vara avskräckande, skriver Jordbruksverket i sin konsekvensutredning.

Upphandling krävs

Även de regler som ska tillämpas vid upphandlingen för de lokala byanäten skärps. Vid upphandling av belopp för mer än 250 000 kronor ska upphandlingsregler med konkurrensutsättning tillämpas. Ett normalt byanät kostar 5-6 miljoner kronor att bygga.

I regelverket anges också principer för vilka sökande som ska prioriteras vid länsstyrelsernas bidragsbeslut. I många län räcker inte de pengar Jordbruksverket beviljat. Värst är läget i Jönköping. Där finns ansökningar med en samlad budget på 460 miljoner kronor men bara drygt en tredjedel kan beviljas. De ansökningar som ger den bästa kostnadseffektiviteten ska prioriteras, anger Jordbruksverkets konsekvensutredning.