facebooktwittermail d

Beslut hotar vindkraftverk

Ett totalstopp för vindkraft i FSC-certifierad skog. Det kan bli följden av internationellt beslut, enligt certifieringsföretag.

I förra veckan kom internationella FSC med sitt vägledningsdokument angående vindkraft på miljöcertifierad mark.

Det får konsekvenser för skogsägare som har planer på vindkraft och för dem som redan har vindkraftverk i sin FSC-certifierade skog. Internationella FSC slår nämligen fast att ett krav för att etablera vindkraft är att lokala intressenter är positiva till markomvandlingen.

– Om det dokumentet står fast så har vindkraftsmotståndarna fått möjlighet att stoppa vindkraft i all skogsmark, säger FSC-revisorn Roland Offrell.

Vetorätt

FSC-revisorn Andreas Renöfält på SGS Sweden som har certifierat SCA tycker dock att mycket fortfarande är oklart.

– Vid en första påsyn förefaller det som om intressenter skulle få en slags vetorätt men det har de ju inte mot skogsbruk generellt. Då blir man ju lite fundersam om det ska gälla för en mindre verksamhet, som vindkraft, säger han.

Gäller retroaktivt

Även Roland Offrell ser vissa möjligheter till framtida vindkraftsetablering på FSC-certifierad mark. Större markägare skulle kunna sätta upp vindkraftverk där det inte finns motstående lokala intressen.

I vägledningsdokumentet från internationella FSC står det att reglerna för vindkraftsetablering gäller retroaktivt. Roland Offrell tolkar det som att markägare i princip skulle kunna åläggas att riva vindkraftverk men påpekar samtidigt att det kan de inte göra.

Många frågor

Då återstår att överge FSC, eller möjligen sälja markbiten där vindkraftsverket står. Huruvida det är möjligt att stycka av skogsmark på det sättet är dock oklart, säger han.

Både Roland Offrell och Andreas Renöfält är överens om att en hel del måste klargöras innan vägledningsdokumentet från internationella FSC kan implementeras.

– Framför allt den retroaktiva biten påverkar så pass mycket. Vi kan inte utgå från att sista ordet är sagt, säger Roland Offrell.