facebooktwittermail d

BESLUT: Åtgärder kring vatten måste ändras

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram måste revideras, och vissa åtgärder tas bort. Det beslutade regeringen i dag.

FOTO: HANS DAHLGREN

Regeringen blev på torsdagen klar med sin prövning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Resultatet blev att vissa åtgärder ska justeras, kompletteras och i några fall helt tas bort. Programmen skickas nu tillbaka till vattenmyndigheterna för revidering.

"Det är viktigt att åtgärdsprogrammen nu fastställs så att vi kan genomföra konkreta åtgärder för att uppnå god status i våra kustvatten, sjöar och vattendrag", säger miljöminister Karolina Skog (MP) enligt ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

Vilka åtgärder

I dagsläget finns det inga uppgifter om vilka åtgärder det är som regeringen kräver ska förändras. I pressmeddelandet står det att det regionala och lokala engagemanget och samarbetet är avgörande för att åtgärdsprogrammen ska kunna genomföras.

De förslag på åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna tagit fram har fått mycket kritik från bland annat jordbrukshåll.

Omfattningen på åtgärder som skyddszoner och återställning av våtmarker ansågs av kritikerna göra det dyrt, och i vissa fall omöjligt, att bedriva lönsamt jordbruk.

EU:s vattendirektiv

Vattenåtgärdsprogrammen är en del i den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv.

Direktivet har satt mål som enligt Miljödepartementet inte nås av över hälften av de svenska ytvatten som omfattas av lagen. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan tillhör de faktorer som påverkar mest.