facebooktwittermail

Besked om räntan under tisdagen

Riksbanken lär under tisdagen uppfylla marknadens förväntningar och höja sin viktigaste styrränta, reporäntan, till 1,50 procent från 1,25 procent.

Skälen till att höja räntan sägs vara den starka svenska ekonomin, sjunkande arbetslöshet och att inflationen tar fart. Sett över året är det livsmedelspriser, oljepriset och Riksbankens egna räntehöjningar som bidragit mest till inflationen, som i december låg på 2,3 procent.

Utlåningsräntan upp


I och med att marknaden förväntat sig en räntehöjning från riksbanken har många banker redan höjt sina utlåningsräntor, eller som man säger på marknadsjargong, "prisat in höjningen".

Det är dock inte otroligt att bankerna ändå höjer räntorna ytterligare när och om Riksbankens höjning väl är ett faktum, och det är främst de rörliga marknadsräntorna som påverkas av Riksbankens beslut.

Fortsatta höjningar


Fortsätter den svenska ekonomin att utvecklas som hittills lär Riksbanken fortsätta att höja räntorna under året. Senast Riksbanken höjde reporäntan var i december i fjol då man höjde med 25 procentenheter till 1,25 procent.

Reporäntan är det pris banksystemet betalar för sin upplåning i Riksbanken och är därför ett räntegolv för marknadsräntorna. Jerry Simonsson