facebooktwittermail d

Bergvik Skog omstruktureras

Billerud Korsnäs köper ut 17 procent av skogen i Bergvik och större delen av resten blir ett dotterbolag till Stora Enso.

Bergviks 2,3 miljoner hektar skog delas upp mellan Stora Enso och Billerud Korsnäs.
Bergviks 2,3 miljoner hektar skog delas upp mellan Stora Enso och Billerud Korsnäs. FOTO: BERGVIK SKOG

Billerud Korsnäs har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa Bergvik Skog Öst, ett av de två skogsägande dotterbolagen i Bergvik Skog. Bergvik Skog Öst omfattar 17 procent av Bergviks biologiska tillgångar, vilket motsvarar den andel som Korsnäs gick in med vid Bergviks bildande 2004.

Stabilt vedflöde

”Genom transaktionen kommer Billerud Korsnäs att säkerställa en långsiktig tillgång till ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde”, säger Per Lindberg, VD Billerud Korsnäs, i ett pressmeddelande.

PREMIUM: ”Jag kan tänka mig att förvärva mer”

Det större Bergviks Skog Väst delas upp så att 70 procent ägs direkt av Stora Enso och blir ett dotterbolag till företaget, Wallenbergstiftelsernas FAM äger 15 procent och resterande 15 procent ägs av ett konsortium av mindre aktieägare.

Resans slut

”Avtalet om virkesförsörjning med Bergvik Skog som tecknades för 15 år sedan upphör att gälla nästa år. Vi har tillsammans med övriga delägare haft en framgångsrik resa som nu nått sitt slut”, säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos VD, i en kommentar.

PREMIUM: Topplistan: De äger mest skog i Sverige

Enligt avsiktsförklaringen blir köpeskillingen det bokförda värdet plus 3 procent. För 2016 var det bokförda värdet för hela Bergvik Skog AB 49 miljarder kronor, vilket innebär att köpeskillingen skulle motsvara knappt 22 000 kronor per hektar. Parterna förhandlar nu den slutliga utformningen av avtalet och målet är att transaktionerna ska inledas under första halvåret 2018.

2,3 miljoner hektar

Bergvik äger ungefär 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ungefär 0,1 miljoner hektar i Lettland, och är en Europas största privata markägare. Företaget bildades 2004 för att förvärva Stora Ensos och Korsnäs skogstillgångar i Sverige.

LÄS MER: Förbereder sig att abdikera

LÄS OCKSÅ: Stora Enso: intressebolag ändrar verkligt värde på skog

LÄS ÄVEN: Böter för avverkad nyckelbiotop

PREMIUM: Andra svamparter i brukad skog