facebooktwittermail

Bergvik kämpar mot Härjedalen

Bergvik Skog AB vänder sig till regeringen för att få tillåtelse att sätta upp 130 vindkraftverk i ett område som i Härjedalens kommun inte ses som lämpat för vindkraft.

Enligt Bergvik Skog är området idealiskt, sett ur perspektivet att motstående intressen är mycket få, skriver de i sin ansökan till regeringen och miljödepartementet. Det uppger Östersunds-Posten på nätet.

Det rör sig om 130 vindkraftverk 180 meter höga som Bergvik Skog vill sätta upp på Skaftåsen utanför Lillhärdal i Härjedalens kommun.

Bergvik Skog vill att regeringen inte ska ta hänsyn till kommunens översiktsplan som enligt företaget inte är väl underbyggd. Bergvik menar att kommunen arbetar mot riksintresset för vindkraft.

Enligt företaget beräknas bygget medföra 3 900 arbetstillfällen och ett hundratal under driftsfasen. Investeringen beräknas till 5 miljarder kronor. ATL.nu