facebooktwittermail d

Uppåt för Bergs Timber på stark renoveringsmarknad

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat före skatt på 36 miljoner kronor. Bolagets vd skriver i en kommentar att han ser att den fortsatt starka marknaden för byggande och renovering kommer att gynna bolaget framöver.

Låga räntor och ekonomiska stimulanspaket har bidragit till den positiva marknadsutvecklingen enligt bolagets vd.
Låga räntor och ekonomiska stimulanspaket har bidragit till den positiva marknadsutvecklingen enligt bolagets vd. FOTO: BERGS TIMBER

”Vi ser en god efterfrågan för våra produkter under första halvåret. Priset på råvaror i form av sågade trävaror och timmer stiger. Vår bedömning är att vi i den nuvarande starka marknaden kan kompensera ökade råvarukostnader med prishöjningar”, skriver bolagets vd Peter Nilsson i bokslutsrapporten.