facebooktwittermail d

Bergs Timber: Köp granskas extra

Måndagens extrastämma på Bergs Timber fattade beslut om att en särskild granskning skall ske avseende omständigheterna kring förvärvet av Jarl Timber AB inkluderande den apportemission som skedde som en del i förvärvet, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Det är storägarna Rörvik och Kieryd Gård, med en gemensam andel om 16,7 procent av rösterna som begärt den extra granskningen.

Enligt Peter Nilsson, koncernchef på Bergs Timber, var utfallet av dagens extrastämma väntat eftersom det räcker med att 10 procent av aktieägarna ställer sig bakom kravet.

Reda ut skadestånd

Nästa steg är nu att Bolagsverket utser en person som granskar omständigheterna kring förvärvet och apportemissionen av Jarl Timber och utröna om skadeståndsgrundande handling har begåtts.

– Bolagsverket brukar vara ganska snabba när det gäller den här typen av frågor och jag räknar med att utredningen ska kunna läggas fram under hösten, säger Peter Nilsson.

"Har ingen åsikt"

Enligt Sune Lantz, som är rådgivare till Kieryd Gård, var det en snabb och enkel stämma med en redan från början förutbestämd utgång.

Han har i dagsläget ingen åsikt om vad granskningen kommer att visa eller hur stora eventuella skadeståndsanspråk kan bli.

– Det får vi återkomma till när granskningsmannens rapport är klar. Sedan får vi utifrån vad den säger fundera på en fortsättning, säger Sune Lantz.

Rörviks vd Per Rodert väljer att inte kommentera dagens stämmobeslut i Bergs Timber.

LÄS MER: Storägare missnöjda med Bergs Timber