facebooktwittermail

Bergs Timber ändrar inriktning

Mer förädling än sågverk, investeringar för en halv miljard och ett aktivt sökande efter nya förvärv. Så ser den nya strategiska inriktningen ut för Bergs Timber.

Mindre sågning och mer förädling. Där tror Bergs Timber att tillväxten och lönsamheten finns framöver.
Mindre sågning och mer förädling. Där tror Bergs Timber att tillväxten och lönsamheten finns framöver. FOTO: BERGS

Köpet av Norvik Timbers verksamheter i Baltikum och England 2018 och försäljningen av de svenska sågverken 2020 gav en ny profil åt det 100-åriga småländska sågverksföretaget Bergs Timber. Nu förstärks den profilen ytterligare genom en ny strategisk inriktning med ett tydligt fokus på förädling.