facebooktwittermail d

Bergs höjer timmerpriset

Bergs Timber följer efter Södra och Vida och höjer timmerpriset.

Peter Nilsson är vd för Bergs Timber.
Peter Nilsson är vd för Bergs Timber. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Bergs Timber höjer gällande timmerprislistor med 25 kronor per fastkubikmeter (m3fub) samt inför en kontrakteringspremie som gäller från och med i dag, och fram till den 30 juni 2017.

– Lönsamheten för sågverksbranschen i södra Sverige är generellt fortsatt svag. Den höjning av timmerpriset som nu görs skall ses mot bakgrund av det svaga timmerutbud som varit under vintern och våra förväntningar om en förbättrad sågverkskonjunktur, säger vd Peter Nilsson i ett pressmeddelande.

Tvingas höja

I ATL:s granskning av sågverken för några veckor sedan visade det sig att bara 16 procent av volymen produceras med en lönsamhet som är minst 125 kronor per kubikmeter sågad vara. Det motsvarar en rörelsemarginal på cirka 5 procent, vilket allmänt i branschen anses som en miniminivå för att kunna investera för framtiden.

ATL har också skrivit om den dåliga kontrakteringsnivån, men att sågverken ändå har försökt hålla tillbaka en prishöjning på timmer.

Men nu gick det inte längre. I förra veckan meddelade Södra en prishöjning på både timmer och massaved. Södra höjer listpriset på gran- och talltimmer med 25 kronor, och ger 25 kronor i en kontrakteringspremie. Priset på barrmassaved höjs med 20 kronor.

Bättre efterfrågan

Sågverkskoncernen Vida meddelade också i förra veckan att den höjer priset på normaltimmer och kubb.

Bergs Timber konstaterar att efterfrågan på sågade trävaror har ökat och att bolaget förväntar sig en fortsatt god utveckling på marknaden för vår- och sommarperioden.

Bergs Timber har de senaste åren ökat sin verksamhet via förvärv. I dag består Bergs Timber av fem sågverk med en samlad produktionstakt på totalt cirka 530000 kubikmeter sågade trävaror.

Läs mer: Förädling ger bättre lönsamhet

Läs mer: Låga timmerflöden i södra Sverige