facebooktwittermail

Skarp kritik mot Berga naturbruksgymnasium

Skolinspektionen kritiserar nu Berga naturbruksgymnasium för att elever tvingas stå med egen häst om de vill gå på skolan.

Välkommen, men bara om du har egen häst. Det måste skolan nu ändra på efter Skolinspektionens kritik mot utbildningen.
Välkommen, men bara om du har egen häst. Det måste skolan nu ändra på efter Skolinspektionens kritik mot utbildningen. FOTO: BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM

Enligt regelverket krävs att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri när elever läser den nationella idrottsutbildningen ridsport, NIU, som är en elitinriktad idrottsutbildning.

Men för att gå på Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge måste elever, som går NIU, stå med egen häst i utbildningen. Står hästen på skolan får eleverna också betala för stallplatsen som kostar från 3 000 kronor i månaden.

Det anser Skolinspektionen inte är förenligt med principen att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning oavsett ekonomiska förutsättningar. Det överensstämmer heller inte med bestämmelserna om avgiftsfri utbildning. Skolinspektionen menar också att det inte är en obetydlig kostnad att tvingas ha egen häst.

”Huvudregeln är att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Det finns vissa undantag från denna bestämmelse. Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna”, skriver Skolinspektionen i beslutet.

Därför riktar Skolinspektionen hård kritik mot skolan och kräver att det ska finnas ett kostnadsfritt alternativ.

Nu har Berga naturbruksgymnasium på sig att fram till 31 januari 2019 åtgärda problemet.