facebooktwittermail d

Beredskapen mot svinpest höjs ytterligare

I Danmark höjs nu beredskapen ytterligare för att hindra den afrikanska svinpesten att få fäste i landet.

Grönt visar lågriskländer, de rödmarkerade är högriskländer och de svartmarkerade handlar om länder med förhöjd beredskap.
Grönt visar lågriskländer, de rödmarkerade är högriskländer och de svartmarkerade handlar om länder med förhöjd beredskap. FOTO: SEGES

I tisdags infördes en ny svart zon, som innebär sju dagars karens efter tvätt och desinfektion för djurtransporter som kommer öster om en gränslinje som går i en ungfärlig nord-sydlig riktning genom Polen.

"Det är ett led i en förhöjd beredskap sedan det skett utbrott av afrikansk svinpest i en rad polska svinbesättningar", skriver Danish Crown i sitt nyhetsbrev.

Området som berörs av den förhöjda beredskapen är östliga Polen, Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Ryssland och Moldova.

Den grisproducent som ska exportera djur åläggs att ta del av djurtransportens certifikat och kontrollera att karantänbestämmelserna har följts. Är certifikatet grönt kan bilen lastas direkt. Är certifikatet rött ska man kontrollera att bilen har haft 48 timmars karantän men är det svart gäller sju dygns karantän efter tvätt och desinficering.

Reglerna gäller från nu och ett år framåt i tiden.

Även anställda hos grisproducenter omfattas av karantänsbestämmelser om de varit i de områden i Östeuropa som omfattas av den förhöjda beredskapen.