facebooktwittermail d

Bekämpningsområde kan komma att utvidgas

Skogsstyrelsen föreslår en utvidgning av bekämpningsområdet för granbarkborre i Svealand.