facebooktwittermail d

”Stärk lantbruket – men inte med örlogsfartyg”

Militären är ett särintresse och bör hållas kort. Det skriver Jonny Holgersson, som är lantmästare och ordförande i Ulricehamns avd av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

I en debattartikel vänder sig Jonny Holgersson mot att ”man måste militarisera Göteborgs hamn för att kunna importera foder, mineralgödsel och utsäde”. FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Pa‎trik Oksanen hävdar i en krönika på ledarplats i ATL nummer 65 att svenskt jordbruk behöver fler krigsfartyg för att kunna vara självförsörjande. Detta avvisar jag totalt.

Patrik Oksanen hävdar att man måste militarisera Göteborgs hamn för att kunna importera foder, mineralgödsel och utsäde med mera för att kunna hålla det svenska landskapet öppet. Mot detta anför jag följande:

1. Det som hotar Sverige är inte ett ryskt krig i Västeuropa som Patrik Oksanen tycks hävda. Troligare är att klimatförändringen utgör hotet (den är säker) liksom pandemier (den är ju redan här).

Eller kanske är hotet en stor kärnkraftsolycka i till exempel Frankrike. Kärnkraftsolyckor har ju hänt förr. Eller så sker något helt oförutsett som får stora konsekvenser. Då är krigsfartyg inte till någon nytta.

2. Sårbarhet uppkommer när man bara har en eller få möjliga leverantörer eller leveransvägar som av någon anledning inte fungerar. Till exempel rysk fossilgas som levereras till stora delar av Europa. Nu har gaspriset stigit och då stoppas en del kvävegödselstillverkning för gasen blir för dyr även om den inte fysiskt är rysk.

Vore jag ryss och ville skada Västeuropa skulle jag stänga gaskranen, enklare och billigare än att starta krig. En annan fara är att Kina är dominerande leverantör av urea på världsmarknaden. De kan stoppa sina leveranser eller hota med det.

3. Import av energi, foder, mineralgödsel och utsäde med mera är varor som i princip inte bör importeras i större omfattning. De ska produceras här.

Därför är det viktigt att vi har en fungerande jordbrukspolitik (livsmedelsstrategi). Planer på svensk mineralgödselsproduktion i Norrland med vindkraft som energikälla är därför bra.

Göteborgs hamn är viktig för mycket men av ovannämnda varor går det mesta genom andra hamnar som är specialiserade. Det är bra att sprida ut på flera hamnar.

Avslutningsvis är det som Fredrik Reinfeldt hävdade: Militären är ett särintresse och bör hållas kort.


Jonny Holgersson
Lantmästare och ordförande i Ulricehamns avd av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

 

Slutreplik från Patrik Oksanen: ”Det pågår redan ett skuggkrig”