facebooktwittermail

”Ett mycket intensivt röjningsarbete i 15 år till”

Växjö

Stormen Gudrun har ökat på röjningsberget. I Kronobergs län har Skogsstyrelsen gjort tre riktade utskick till skogsägare om behovet av röjning.

Jerker Bergdahl, distriktschef för Skogsstyrelsen i Kronobergs län, och föregångaren Hasse Bengtsson.
Jerker Bergdahl, distriktschef för Skogsstyrelsen i Kronobergs län, och föregångaren Hasse Bengtsson.

Röjningen har enligt statistiken fyrfaldigats, från 8 000 hektar före Gudrun till över 30 000 hektar för ett par år sedan.