facebooktwittermail d

”Ett mycket intensivt röjningsarbete i 15 år till”

Växjö

Stormen Gudrun har ökat på röjningsberget. I Kronobergs län har Skogsstyrelsen gjort tre riktade utskick till skogsägare om behovet av röjning.