facebooktwittermail d

Begränsat antal uppdrag i delar av näringslivet

Inom banksfären är antalet styrelseuppdrag en person får ha begränsat av ett EU-direktiv. Andra delar av näringslivet styrs av en frivillig kod, men efter kritik har bland annat Industrivärden skärpt praxis inom sina bolag.

Börsnoterade bolag

Koden för bolagsstyrning syftar till att förbättra bolagsstyrningen i svenska bolag. Den är frivillig, men följs i regel av börsnoterade bolag.

Enligt koden får högst en av styrelsens ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterbolag. Majoriteten av styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolag och ledning. Det innebär bland annat att ledamoten de senaste åren inte ska ha varit anställt i bolaget eller närstående bolag.

Industrivärdensfären

Efter tidningen Svenska Dagbladets avslöjanden om vidlyftig representation i SCA och att personer i bolagens ledningar attesterat varandras utlägg infördes delvis nya direktiv för styrelsearbetet inom Industrivärdens bolag. Ledande befattningshavare i innehavsbolagen ska inte kunna sitta i Industrivärdens styrelse. Dessutom ska cheferna i bolagen bara i begränsad omfattning kunna sitta i något annat bolags styrelse inom gruppen.

Banksektorn

En person som sitter i styrelsen i en ”systemviktig” bank får ha högst tre ytterligare styrelseuppdrag. Om en person har ett vd-uppdrag får personen ha max två styrelseuppdrag. Det är en följd av EU-direktivet CRD4 som infördes 2014.

Vid beräkningen av antalet uppdrag räknas flera uppdrag inom samma koncern som ett enda.

 

LÄS MER: "Olämpligt med många uppdrag som vd"