facebooktwittermail d

Fjällmål kan avgöras under muntlig förhandling

Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet begär muntlig förhandling i de så kallade fjällnäramålen.

– Det fördröjer processen ytterligare och det är svårt att se vad det tillför, säger Magnus Norberg, som företräder markägarna.