facebooktwittermail d

Befarad brist på ekosoja uteblev

Den akuta brist på ekologisk foderråvara som det flaggades för i våras blev aldrig verklighet. Men det går trots det inte att helt blåsa faran över, menar företrädare för foderindustrin.