facebooktwittermail

Befarad brist på ekosoja uteblev

Den akuta brist på ekologisk foderråvara som det flaggades för i våras blev aldrig verklighet. Men det går trots det inte att helt blåsa faran över, menar företrädare för foderindustrin.

Den befarade bristen på ekologisk soja uteblev.
Den befarade bristen på ekologisk soja uteblev. FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY/TT

I början av coronapandemin, när de internationella transporterna inte fungerade som vanligt, varnade branschorganisationen Foder och Spannmål för att den ekologiska sojan skulle ta slut inom två månader. Ett halvår senare kan det konstateras att farhågorna inte besannades.