facebooktwittermail d

Baylan: Skogspropositionen klubbad

Regeringen och Centerpartiet har kommit överens om hur de vill att framtidens skogspolitik ska se ut. 

Ibrahim Baylan
"Vi har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss och en proposition om strandskyddet respektive stärkt äganderätt för skogen", säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) till TT. Arkivbild. FOTO: JESSICA GOW/TT

Nyckelbiotopsinventeringen ska upphöra helt och äganderätten i skogen ska stärkas, genom att frivilligheten ska vara grunden när skog skyddas, skriver näringsministern på sin Facebooksida. Själva propositionen har inte offentliggjorts så de detaljerna kring förslagen är inte kända. 

"Vi har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss och en proposition om strandskyddet respektive stärkt äganderätt för skogen. Det är en lösning som tar de här polariserade frågorna framåt", säger Ibrahim Baylan till TT.

Vidare ska det bli möjligt för en markägare att skydda delar av sin skog och samtidigt kunna få annan mark att fortsätta bedriva skogsbruk på genom ett nytt program för markersättning och markförsäljning av Sveaskog. Ett mål för ökad tillväxt i skogen ska tas fram, samtidigt som skyddet av värdefull skog ska bli effektivare och träffsäkrare. Markägarnas behov och lokala förutsättningar ska vara utgångspunkt för nya skyddsformer, enligt regeringens och Centerpartiets förslag.

Inget större skydd av fjällnära skog

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter blir det däremot inget av det förslag som fanns i skogsutredningen om ett 100 mil långt skyddat skogsbälte utmed fjällkedjan.

"Det kommer inte att finnas med något fjällnära skogspaket. Det har vi förhandlat bort", säger Annie Lööf till Dagens Nyheter.

Med en överenskommelse om skogspolitiken och strandskyddet i hamn kan Stefan Löfven lämna in sin avskedsansökan till riksdagens talman. Centerpartiet har lovat att tolerera Socialdemokraternas nyvalda partiledare Magdalena Andersson som ny statsminister. I väntan på att riksdagen kan välja en ny statsminister leder Stefan Löfven en övergångsregering.

LÄS MER

Starkt stöd för mer pengar till landsbygdsprogrammet

810 miljoner avsätts till skogsutredningens förslag

Baylan ser synergieffekter i dubbla ministerportföljer

Skogen spelar flera roller i regeringsdramat

Remissrusning till skogsutredningen

50 förslag om skogen

Skogsutredningen vill avskaffa nyckelbiotoper