facebooktwittermail d

Bayer går med på förlikning om Roundup-etiketter

Tyska kemikoncernen Bayer har gått med på att betala 39,6 miljoner dollar, motsvarande strax under 400 miljoner kronor, i en förlikning i en grupptalan i USA angående i vilken mån företaget informerat konsumenter om de hälsorisker som är förknippade med Roundup.

FOTO: MIKE BLAKE/REUTERS/TT

I förlikningen ingår att Bayer ska ändra i etiketterna till företagets glyfosatbaserade bekämpningsmedel Roundup. I ett uttalande uppgav den tyska koncernen – som köpte Rounduptillverkaren Monsanto 2018 – vara nöjd med förlikningen. Den måste dock först godkännas av en domstol i Kansas City innan den vinner laga kraft, uppger Die Zeit.

Tvisten har pågått i över två år och har passerat flera federala domstolar. Dock är inte Bayers rättsliga problem i USA över – än återstår det att lösa tvisten med alla dem som har stämt kemijätten för att ha orsakat cancer.

Enligt bolagets egna uppgifter rör det sig om runt 48 600 fall. Som ATL tidigare har berättat förväntas en förlikning i det fallet kunna kosta Bayer runt 100 miljarder kronor.