facebooktwittermail d

Bättre utveckling i privata slutavverkningar

Stadigt ökande skogsförråd borde betyda allt virkesrikare slutavverkningar. Ja, men inte för alla, visar ATL:s genomgång. Och det är stora skillnader mellan olika ägarkategorier och landsdelar.