facebooktwittermail

Bättre siffror än befarat för Volvo

Lastbilskoncernen Volvos andra kvartal har likt många andra präglats av pandemieffekterna. Bolaget lyckades dock presentera ett positivt rörelseresultat, trots analytikers förväntningar om ett negativt sådant.

FOTO: COSTFOTO

Volvo förväntar sig dock att efterfrågan fortsätter att påverkas negativt på kort och medellång sikt.

Efter att Volvos produktion stått stilla i april återstartades den gradvis i maj och den går för närvarande bra, enligt Volvochefen Martin Lundstedt.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Rapportsiffror överträffade: Volvos rörelseresultat blev en vinst på 388 miljoner kronor i andra kvartalet. Analytiker hade väntat en förlust på 220 miljoner, enligt genomsnittet i Infronts sammanställning. Rörelsemarginalen var 0,5 procent, väntat var -0,3 procent. Det justerade rörelseresultat blev 3 272 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på -22,1 miljoner. Försäljningen minskade 39 procent till 73 227 miljoner kronor. Väntat enligt Infront var 70 708 miljoner.

Orderingång minskade 45 procent på lastbilar: Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, var 26 507 enheter, en nedgång med 45 procent från motsvarande period 2019. Utfallet slog förväntningarna, som enligt Infront var 23 730 lastbilar. Inledande störningar i leverantörskedjor, som en följd av covid-19, följdes av att utnyttjandegraden i lastbilsflottorna sjönk och av en avsevärt minskad efterfrågan, skriver Volvo i rapporten, men konstaterar också att läget förbättrats påtagligt.

Lastbilsorder ned 47 procent i Europa: I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 47 procent och leveranserna sjönk med 53 procent. I Nordamerika var ordertappet 44 procent och leveranserna sjönk 79 procent.

Order anläggningsmaskiner minskade 11 procent: Volvos orderingång på anläggningsmaskiner i division VCE sjönk 11 procent i kvartalet. I Nordamerika minskade orderingång 85 procent och i Europa med 51 procent. Den asiatiska totalmarknaden för anläggningsmaskiner, exklusive Kina, minskade 21 procent, medan den kinesiska marknaden steg 13 procent efter stimulansåtgärder från kinesiska regeringen. För Volvos del steg orderingången i Asien 39 procent, drivet av en ökning i Kina med 48 procent.

Spår att efterfrågan fortsätter påverkas negativt: Volvo väntar sig att efterfrågan fortsätter påverkas negativt på kort och medellång sikt på grund av lägre ekonomiska aktivitet på många marknader och av att lastbils- och maskinpopulationerna är relativt unga. Volvo har minskat antalet anställda och konsulter med 10 000 personer jämfört med för ett år sedan.

Allians med Isuzu försenas: Volvos planer på en strategisk allians med japanska Isuzu Motors har försenats på grund av covid-19. ”Undertecknande av slutligt avtal förväntas nu under andra halvåret 2020 och slutligt genomförande av transaktionen under första halvåret 2021”, skriver Martin Lundstedt i rapporten. Tidigare väntades avtalet bli undertecknat under mitten av 2020 och affären skulle slutföras vid utgången av 2020.