facebooktwittermail

Bättre resultat för Svenska Foder

Svenska Foders resultat före skatt ligger på 48 miljoner kronor vilket gör 2017 till det bästa året på 3 år.

Lägre spannmålspriser och foderpriser betyder att omsättningen i kronor blir mindre, säger Svenska Foders VD Carsten Klausen.
Lägre spannmålspriser och foderpriser betyder att omsättningen i kronor blir mindre, säger Svenska Foders VD Carsten Klausen.

De senaste åren har varit en uppförsbacke för det DLG-ägda dotterbolaget Svenska Foder. För 2016 redovisade Svenska Foder bara en vinst på 10 miljoner kronor före räntor och skatt och omsättningen föll något. I år är resultatet alltså betydligt högre. Det förbättrade resultatet handlar till 75 procent om kostnadsbesparingar, framför allt när det gäller logistik och personal.

– Vi gör saker på ett effektivare sätt. Det måste man göra hela tiden när konkurrensen blir tuffare. Det stämmer också bra med att jordbruken blir färre och större, säger Carsten Klausen, VD på Svenska Foder.

Omsättningen ligger på 4,03 miljarder kronor för 2017 vilket är cirka 150 miljoner kronor lägre än 2016.

– Vi har ökade volymer men en minskad omsättning i kronor. Lägre spannmålspriser och foderpriser betyder att omsättningen i kronor blir mindre, säger Carsten Klausen.

Fortsätta effektivisera

Bolaget har större volymer när det gäller foder, service, växtskydd och utsäde jämfört med föregående år. Ungefär samma volym som 2016, omkring 800 000 ton spannmål köptes in 2017, men en större andel gick alltså till bolagets foderproduktion.

Under 2018 ligger fortsatt fokus på konstadseffektiviseringar i hela koncernen. Svenska Foder kommer också att arbeta med att finna nya samarbetspartners och förvärva lönsamma bolag i år.

DLGs resultat före skatt för 2017 är på 991,3 miljoner svenska kronor vilket är bolagets hitintills bästa bokslut och en förbättring på 16 procent jämfört med förra året. Omsättningen på 65,3 miljarder kronor var i nivå med föregående år.

LÄS OCKSÅ: Handlarnas avdrag slår hårt mot spannmålspriset

LÄS OCKSÅ: Ljus i tunneln även för odlare som inte ställer om

LÄS OCKSÅ: Svenska Foders skördepriser klara