facebooktwittermail d

Bättre resultat för SCA

SCA:s bokslut för 2017 visade på en ett bättre resultat och en högre utdelning än väntat och alla affärsområden slog förväntningarna avseende marginalen.

SCA presenterade sitt bokslut på tisdagen. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 786 miljoner kronor, cirka 5 procent över analytikernas snittförväntningar. Rörelsemarginalen kom in på 18,5 procent, högre än väntade 17,6 procent.

Alla fyra affärsområden redovisade bättre rörelsemarginal än väntat. Särskilt affärsområdet Papper, med ett justerat ebitda-resultat som var 11 procent över konsensusförväntningarna stack ut.

"Ökningen berodde främst på högre försäljningspriser och volymer på kraftliner", skriver SCA om det förbättrade resultatet under kvartalet.

Även affärsområdet Massa gick starkt, mot bakgrund av under året stadigt stigande massapriser. Ebitda-resultatet var 4 procent bättre än väntat.

Utdelning över förväntan

Skogsbolaget SCA:s storinvestering i en ny massaanläggning i Östrand löper enligt plan, både avseende tid och kostnad. Investeringen ska öka produktionskapaciteten av blekt barrsulfatmassa från cirka 430 000 ton årligen till omkring 900 000 ton. Full produktion väntas uppnås i slutet av 2019.

Av de totalt 7,8 miljarder kronor som investeringen beräknas uppgå till har 5,5 miljarder kronor investerats per årsskiftet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kronor per aktie, klart över snittförväntningarna om 1:17 kronor.

Öka skogsinnehavet

SCA säger inte nej till möjligheten att öka sitt redan ansenliga skogsinnehav. Bolaget avser också att fortsätta med skogsbyten för att så mycket som möjligt av marken ska ligga nära produktionsanläggningarna. Det sade vd Ulf Larsson vid bokslutspresentationen.

Rykten om Holmenaffär

"Det skulle vara i linje med vår strategi", sade han som svar på en analytikerfråga om bolaget skulle kunna tänka sig att öka skogsinnehavet.

I marknaden har det en längre tid spekulerats i större strukturaffärer, inte minst med Lundberg-dominerade Holmen och SCA inblandade. Några indikationer på sådana funderingar gav Ulf Larsson dock inte.

PREMIUM: Ulf Larsson: "Nu står SCA på egna ben"

PREMIUM: Hon basar för rekordbygget

LÄS OCKSÅ: De är miljardärer på skog

LÄS OCKSÅ: Moelven-vd blir projektdirektör


Skog