facebooktwittermail d

Bättre prisinformation ska stärka bonden

BRYSSEL

Obligatorisk prisrapportering, riskhanteringsverktyg i landsbygdsprogrammet och bättre förutsättningar för terminshandel. Det föreslår en expertgrupp för att göra lantbruket mer motståndskraftigt mot prissvängningar.

Den av EU-kommissionen tillsatta expertgruppen har sedan i januari tittat på vad som kan stärka bondens position på en marknad som blir allt svårare att förutsäga och planera för.

I dag, måndag, presenterades gruppens slutrapport för jordbrukskommissionär Phil Hogan i Bryssel.

Till förslagen hör att ge lantbrukarna ett bättre beslutsunderlag, genom bättre insamling och effektivare spridning av prisinformation. I rapporten föreslås att prisrapportering för vissa produkter inom kött, mejeri, frukt och grönskare blir obligatoriskt.

Mer användbart för fler bönder

Med bättre kunskap om och insyn i prisrörelser på jordbruksmarknaden kan terminshandel bli mer användbart för fler bönder, anser gruppen, där bland annat ATL-medarbetaren Torbjörn Iwarson ingår.

Bönderna behöver också bättre tillgång till finansiering, och kommersiella banker möter inte behoven. Här har EU:s egna finansiella institutioner en roll att spela, menar experterna.

Mer attraktiva för lantbruket

De föreslår också att det blir obligatoriskt med riskhanteringsverktyg i landsbygdsprogrammet. Det är i dag valfritt för medlemsländerna.

Samtidigt måste de verktyg som finns göras mer attraktiva för lantbruket. Möjligheterna för delfinansiering med EU-medel bör övervägas.

Tittat på maktbalansen

Expertgruppen har också tittat på maktbalansen mellan de olika aktörerna i livsmedelskedjan. Den konstaterar att lantbrukaren är i den svagaste positionen, och att det inte räcker med frivilliga åtaganden för att stärka den.

Någon sorts EU-lagstiftning behövs, menar experterna. En maxperiod för betalningar är en av de saker som gruppen anser kan regleras.

Plats för de som inte ser storskalighet

Rapporten tar även sikte på EU:s jordbrukspolitik efter 2020. Expertgruppen tycker att svängningen mot en mer marknadsorienterad politik är rätt, men att det även måste finnas plats för de lantbrukare som inte ser storskalighet och export som sin väg till framgång.

Ersättning bör ges för tjänster inom naturvård och andra allmänna nyttigheter.

Rapporten har många likheter med de förslag som EU-parlamentets jordbruksutskott lagt fram. I morgon, tisdag, ska EU:s jordbruksministrar få en presentation av förslagen.