facebooktwittermail

Bättre pli på handeln med råvaror

EU-kommissionen vill ha bättre koll på vad finansmarknaden gör med jordbruksmarknaden.

Större öppenhet om produktion, efterfrågan och lager på global nivå kan bidra till en lugnare prisutveckling för både bönder och konsumenter. Det hoppas EU-kommissionen som i dag presenterade förslag på hur tillgången på råvaror ska säkras genom närmare granskning och reglering av handeln med dem.

Jordbrukskommissionär Dacian Ciolos medgav vid en presskonferens att sambandet mellan terminshandel och höga livsmedelspriser inte är bevisat.
- Men investerarna har tyngd och sätter de sig i den ena vågskålen så gör det skillnad.

De lösningar som presenterades för jordbruksprodukter handlade främst om att göra marknaden mer förutsägbar genom internationellt samarbete för större insyn i tillgång och efterfrågan.

Men Michel Barnier, kommissionär för den inre marknaden, öppnade för att det även kan bli tal om begränsningar av handeln. I USA har man gränser för hur stora kontrakt för jordbruksprodukter en aktör får ha på en och samma gång. Sara Johansson