facebooktwittermail

Bättre lönsamhet ökar lusten att investera

Det finns ett ökat intresse bland Sveriges lantbrukare att anställa. Särskilt bland yngre eller dem med större lantbruk, visar en undersökning från Landshypotek Bank.

Mer klirr i kassan får tillfrågade lantbrukare att vilja fixa underhåll av maskiner och byggnader, investera i verksamheten eller nyanställa.
Mer klirr i kassan får tillfrågade lantbrukare att vilja fixa underhåll av maskiner och byggnader, investera i verksamheten eller nyanställa. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Om lönsamheten i ditt företag förbättrades, vad skulle du helst använda överskottet till? Den frågan har Landshypotek Bank låtit undersöka i en enkät bland Sveriges lantbruksföretagare.

De flesta (cirka 80 procent) har svarat att de skulle använda pengarna till underhåll av maskiner och byggnader samt att investera i verksamheten. Intresset att anställa har också ökat kraftigt (sju procent) sedan 2014 då två procent uttryckte vilja att anställa.

Bland de tillfrågade är det vanligare att yngre eller medelålders lantbrukare vill använda överskott till investering, underhåll eller nyanställning, medan de över 55 år är mindre intresserade. Större lantbruk visar också mer intresse för anställning, och samtidigt mindre intresse att lägga pengarna på underhåll.

Lusten att amortera har däremot minskat från 30 procent 2019 till 18 procent 2020 medan viljan att spara är rätt oförändrad de senaste åren från 10 procent 2017 till 11 procent 2020.

Om rapporten Sveriges Lantbruk 2021

• Sveriges Lantbruk är en enkät som skickas via post till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973.

• Undersökningen går till personer som driver lantbruksfastigheter med mer än 10 ha åker.

• Enkätsvaren samlades in mellan den 1 oktober och 6 november 2020.

• Svar från 550 företagare ingår i rapporten som publicerades i februari 2021.

• De svarande har delats in i ålderskategorierna Yngre (Under 40 år), Mellanålder (41 - 55 år) eller Äldre (över 55 år), samt utifrån storlek på lantbruket och region.

• Undersökningen har genomförts av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av Landshypotek Bank.

Källa: Landshypotek Bank