facebooktwittermail d

Bättre koll på fältet ska ge mer betalt till odlare

Det ska bli lättare för spannmålsodlare att få betalt för sina miljösatsningar genom en gemensam programvara för klimatberäkningar som tre kooperativ nu inför.