facebooktwittermail

Bättre klövhälsa med blandat hårt och mjukt golv

Det finns mycket att tänka på när det gäller val av golv i ett djurstall. Forskaren ger råd om vad som passar bäst under olika förutsättningar.

Hej!

Jag ska bygga ut min ladugård för att kunna utöka min besättning av köttdjur och undrar hur jag ska tänka inför val av golv. Jag har hört att olika golv påverkar djurens klövar på olika sätt. Hur kan jag bygga för att undvika skador i så stor utsträckning som möjligt?

Johan

Hej Johan!

Tack för din fråga om klövhälsa. Vi på Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat flera projekt om just detta och vi frågade forskaren Evgenij Telezhenko om han kunde svara. Hans svar:

”Golv har stor betydelse för nötkreaturens klövhälsa. Betong är det vanligaste underlaget inomhus. I allmänhet kan man säga att betong inte är så lämpat för nötkreatur, men olika betonggolv har olika egenskaper.

Nylagt betonggolv brukar vara för strävt och kan slita mycket på klövarna, med tunna sulor och tryckskador som följd. Med tiden slits betonggolv och blir mindre strävt, men det blir också halkigt, vilket kan leda till fläkningar och traumatiska skador samt hämmat beteende (som brunst). Betong är också för hårt för klövarna. Många klövskador uppkommer när korna är tvungna att stå länge på betonggolv, däremot är kortare vistelser i drivgångar på betonggolv med bra friktion och hygien fullt acceptabla.

På platser där djur står länge bör man ha mjukare material, till exempel gummimattor. Man bör välja mattor som är ganska tjocka och relativt mjuka, så att de kan deformeras av djurens vikt. Tunna och hårda mattor kan bli väldigt halkiga, har sämre stabilitet och kan orsaka problem på skrapgångar. Gummimattor ger lite klövslitage, vilket kan göra att klövarna blir längre mellan verkningarna.

Om man kombinerar mjukt underlag med slitytor så som betong kan man få en bra balans mellan klövtillväxt och slitage och därigenom bättre klövhälsa. För att minska halkrisken på betonggolv gör man rillningar i betongen. Fördelarna är att man kan rilla på befintligt betonggolv, golvet bevarar sin släta profil och kan rengöras med skrapa och man kan rilla flera gånger på samma golv.

Ibland trycker man mönster i betong vid golvgjutning. Resultaten av tryckt mönster är sällan bra, då ytan saknar en vass spårkant som är viktig för friktion. Dessutom brukar ytor med tryckt mönster inte vara helt plana, vilket ger högre punkttryck på klövar och gör det svårare att rengöra golvet med skrapor.

På sträva golvytor har gödsel större risk att fastna. Om ytan inte kan skrapas helt ren kan halkiga fläckar bildas. Det kan motverkas genom att minimera avståndet mellan skrapblad och golv, samt genom att blöta ner platser där gödselfläckar bildas. Man bör undvika för sträva golv i skarpa svängar, då skador i vita linjen kan uppkomma. Man kan lägga mjuk gummimatta i skarpa svängar i drivgångar, vilket minskar halkrisk och är bra för klövarna.

När det gäller val mellan spalt och helt golv kan man inte generellt säga vilket golv som är bäst. Det är framförallt egenskaperna på de enskilda ytorna som har betydelse. Däremot erbjuder spaltgolv generellt bättre hygien, i synnerhet om man jämför med system där helt golv skrapas med långa intervaller.”

Mattias Norrby

Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning

Fler texter av Mattias Norrby:

Viktigt att se på hållbarhet på flera sätt

Förebygg lagringssjukdomar redan i fält

Variera belysningen hos mjölkkorna för bästa resultat

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu