facebooktwittermail d

Bättre klimat med fler träd

Fler träd i beteshagarna skulle öka den biologiska mångfalden och göra betande kor och får mer klimatsmarta.

– När träd växer så inlagrar de kol, som annars skulle vara koldioxid som påverkar vårt klimat, berättar SLU-forskaren Karl-Ivar Kumm för Sveriges Radio Uppland.

Mellan 1950 och 1990 försvann hälften av alla naturbeteshagar i Sverige. Med EU-bidrag blev hagarna fler, men sedan 2005 har de minskat i snabb takt.

Karl-Ivar Kumm nämner björkhagar som ett exempel.

– Björkhagar är väl det mest svenska som finns, men i moderna hagar växer ofta bara gräs. Och det finns många hagar där träden blivit gamla och inte växer längre, säger han.

Han anser en fjärdedel av betesmarken borde vara trädbevuxen, som kompensation för djurens utsläpp av klimatgaser.

– Då skulle nötkött på betesmark bli lika klimatsmart som kyckling, säger Karl-Ivar Kumm.