facebooktwittermail

Bättre info om jordbrukets klimatpåverkan

5 miljarder dollar ska ge bättre information och i förlängningen hjälpa jordbruket att mildra den globala uppvärmningen.

Micca, FAO:s program för att begränsa jordbrukets klimatpåverkan, har fått ett tillskott i kassan.
Norge och Tyskland har valt att bidra med totalt 5 miljarder dollar för att förbättra informationen om utsläpp av växthusgaser från jordbruket. Det handlar om att mer noggrant bedöma jordbrukets möjligheter att mildra den globala uppvärmningen, uppger FAO.

Ny, mer korrekt data samlas in och ska finnas att ta del av genom en global kunskapsbas på internet. Där ska det gå att få en översikt över jordbrukets utsläpp av växthusgas och hitta de bästa metoderna för att mildra den globala uppvärmningen genom förbättrade jordbruksmetoder.

I dag finns det avvikelser och informationsluckor i programmens databaser, vilket leder till svårigheter.

Programmet är tänkt som ett verktyg för regeringar, jordbrukare, jordbruksföretag och utvecklingsplanerare.ATL.nu