facebooktwittermail

Bättre hjälp för odlare i norra Sverige

Vårsådden går mot sitt slut även i landets nordligaste delar. Därmed är det också dags för den nya lägesrapport för norra Sverige som Växtskyddscentralen i Uppsala nu satsar på.

Spannmålsodlingen har gått tillbaka stort de senaste 20 åren i norrlandslänen.
Spannmålsodlingen har gått tillbaka stort de senaste 20 åren i norrlandslänen. FOTO: MOSTPHOTOS

Sedan förra året samordnar Växtskyddscentralen i Uppsala växtskyddsgradering även i de fyra nordligaste länen. Bakgrunden är dels ett varmare klimat, dels EU:s krav på integrerat växtskydd, det vill säga att lantbrukare förebygger, bevakar, behovsanpassar och följer upp en eventuell bekämpning av sin gröda.