facebooktwittermail d

Bättre grispriser - men inte bra nog

Trots noteringshöjning får de danska grisproducenterna inte överskott i verksamheten i år. Och nya EU-regler kan få fler att sluta.

Prognosen för den genomsnittliga noteringen för danska grispriset i år har justerats upp med 50 danska öre till 9,90, men det saknas ytterligare 50 öre innan grisproducenterna får det att gå jämnt ut.

- Dessvärre är det inte nog ännu. Noteringen måste upp på omkring 11 kronor (13,20 svenska kronor) för att det ska fungera. Och då har lantbrukaren ändå inte fått lön för sin insats och ingen ersättning för eget kapital, säger avdelningschef Finn Udesen på kunskapscentrum för grisproduktion till danska Børsen.

Stigande priser


Karsten Flemin är chefskonsult och står bakom framtidsprognosen från lantbrukorganisationen Landbrug & Fødevarer. Han säger till Børsen att man räknar med ett begynnande fall i EU:s samlade grisproduktion under andra halvåret 2011 och att antalet avelsdjur har sjunkit i nästan alla länder.
- Så priserna måste stiga, enligt honom.

Nya EU-regler som träder i kraft 2013 innebär bland annat att alla dräktiga suggor ska vara lösgående och att grisproducenterna som inte investerat i nya anläggningar måste stänga. De reglerna tror han gör att utbudet minskar vilket kan pressa priset uppåt.

Var tredje kan avveckla


Enligt Hans Aarestrup, direktör för de Danske Svineproducenter riskerar var tredje grisproducent att tvingas avveckla när EU-reglerna träder i kraft.

Bankernas hårda krav och ovilja att låna ut till lantbrukarna kan få stora konsekvenser. Till dansk radio DR säger Aarestrup att mer en än tredjedel av de 2 100 danska grisproducenterna ännu inte byggt om stallen så att de matchar kraven. ATL.nu