facebooktwittermail d

Bättre gödselgivor med ny vågcellsspridare

Ska man vara med på marknaden måste man ha den senaste tekniken. Det menar Anders Lennardsson som nyligen har investerat i två nya vågcellsspridare. Valet föll på två nya ekipage från Göma Streumaster – han blev en av de första kunderna med företagets nya spridarteknik.