facebooktwittermail d

Bättre för skogsindustrin i år

Branschorganisationen Skogsindustrierna spår uppgång för massa, papper och trävaror under 2017.

Branschorganisationen Skogsindustrierna spår uppgång för massa, papper och trävaror under 2017.
Branschorganisationen Skogsindustrierna spår uppgång för massa, papper och trävaror under 2017. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

På massasidan har året inletts positivt med ökad produktion och leverans, där särskilt Asien har en stark efterfrågan. Priset för blekt barrsulfat låg still under stora delar av 2016, men har nu börjat röra sig uppåt. Priset har fått en uppgång med 30 dollar per ton och snittpriset i mars var 840 dollar per ton.

Även papperstillverkningen har öppnat året positivt, men inom papper är det hela tiden en minskning för grafiskt papper medan förpackningsmaterial ökar.

Fortsatta investeringar

Skogsindustrin fortsätter att investera, framför allt inom massa och papper och investeringsbesluten de senaste åren för massa, papper, kartong och den trämekaniska industrin uppgår till mer än 40 miljarder under åren 2014-2019.

Efter tio år av återhämtning är världens trävaruproduktion tillbaka på samma nivå som när den amerikanska bostadsbubblan sprack. Det är positivt att marknaderna verkar ha sugit upp denna produktionsökning, skriver Skogsindustrierna i sin kvartalsrapport. Kina är den stora positiva överraskningen, som importerat en stor del av produktionsökningen. Signalerna från Kina tyder dessutom på en fortsatt stark marknad.

Produktionen ökar snabbare än efterfrågan

Även på övriga marknader utvecklas efterfrågan på trä bra. Konsumtionen av träprodukter fortsätter att drivas av hög byggaktivitet både i Sverige och på många viktiga exportmarknader. Risken är dock att produktionen ökar snabbare än efterfrågan, enligt rapporten.

Trots de bättre tiderna för sågverken tror inte Skogsindustrierna att produktionen på kort sikt kommer att öka mer än marginellt i södra Sverige, på grund av höga timmerpriser. Längre norrut tror branschorganisationen att produktionen ökar ytterligare en del.